Scroll Top
Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Přežití ve městě vs. přežití v divočině

survivalbag-nouzove-zavazadlo-plan-na-preziti

V dnešním nejistém světě je příprava na nečekané situace nejen moudrostí, ale i nezbytností. Ať už se jedná o přírodní katastrofy, válku, technologické havárie, nebo sociální nepokoje, schopnost přežít a zachovat si kvalitu života může být výzvou. Tento článek je věnován všem, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti přežití, ať už ve městě plném betonu, nebo uprostřed divoké přírody. Od strategického plánování, přes výběr správného vybavení, po rozvoj dovedností nezbytných pro přežití a adaptaci v neznámém prostředí – tento základní průvodce vás krok za krokem provede přípravou na cestu do neznáma. Připravte se nejen na to, jak čelit výzvám, ale také na to, jak v těchto situacích nejen přežít, ale skutečně žít.

Dvě Strany Přežití

V této kapitole se podíváme na jedinečné výzvy a strategie přežití ve dvou zásadně odlišných prostředích: hustě osídleném městě a divoké nepředvídatelné přírodě. Každé prostředí přináší své specifické překážky i výhody, a pochopení těchto rozdílů je klíčem k efektivní přípravě na přežití.

Přežití ve Městě: Betonová Džungle

Výzvy:

 • Přístup k vodě: Ve městě se může stát přístup k čisté pitné vodě hlavním problémem, zvláště pokud dojde k výpadku infrastruktury.
 • Hledání potravin: Supermarkety rychle ztratí zásoby, a hledání alternativních zdrojů potravin se stane nezbytností.
 • Bezpečnost: Husté osídlení může vést k vyššímu riziku setkání s nepřátelskými lidmi nebo skupinami.
 • Úkryt: Nalezení bezpečného místa k přečkání krize může být komplikované kvůli vysoké koncentraci budov a lidí.

Strategie:

 • Využití městských zdrojů: Znalost lokálních zdrojů vody a potravin, jako jsou veřejné fontány nebo městské zahrady.
 • Komunitní síť: Budujte síť vztahů se sousedy pro vzájemnou pomoc a podporu.
 • Adaptabilita: Schopnost rychle se přizpůsobit změnám a využívat městské prostředí k vlastnímu prospěchu.

Přežití v Přírodě: Volání Divočiny

Výzvy:

 • Expozice živlům a počasí: Ochrana před extrémními povětrnostními podmínkami je nezbytná pro přežití.
 • Zajištění potravy a vody: Musíte vědět, jak najít, očistit a bezpečně konzumovat přírodní zdroje.
 • Orientace: Znalost navigace a orientace v přírodě je klíčová pro pohyb a hledání záchraně.

Strategie:

 • Dovednosti v přírodě: Základní dovednosti jako je stavba přístřešku, rozdělávání ohně, a identifikace jedlých rostlin a zvířat.
 • Připravenost a vybavení: Mít při sobě správné vybavení, včetně nástrojů pro čištění vody, základní lékárničky a nástroje pro zajištění potravy.
 • Respekt k přírodě: Pochopení a respektování přírodních zákonitostí a divoké fauny.

Společné Prvky

Přestože se přístupy liší, některé základní principy přežití zůstávají stejné v obou situacích:

 • Plánování a příprava: Předvídání možných scénářů a příprava na ně.
 • Flexibilita a přizpůsobivost: Schopnost rychle reagovat na změny v prostředí.
 • Znalost první pomoci: Důležitost základních znalostí první pomoci v případě úrazu.

Ať už se ocitnete ve městě nebo v přírodě, klíčem k přežití je příprava, vzdělávání a adaptabilita. Rozumění rozdílům mezi těmito dvěma prostředími a rozvojem dovedností specifických pro každé z nich si můžete výrazně zvýšit šance na úspěšné přežití v jakékoliv situaci.

Městský Survivor

V této kapitole se zaměříme na klíčové dovednosti a strategie potřebné k přežití ve městském prostředí. I když se města mohou zdát jako místa s vysokou úrovní bezpečnosti a pohodlí, v krizových situacích se mohou rychle proměnit v náročné prostředí pro přežití. Zde je návod, jak se stát “Městským Survivorem”.

Strategické Plánování

Rozpoznání rizik: Identifikujte potenciální rizika ve vašem městském prostředí, včetně přírodních katastrof, technologických havárií a sociálních nepokojů. Pochopení těchto hrozeb je prvním krokem k přípravě na ně.

Tvorba plánu evakuace: Vytvořte plán evakuace pro různé scénáře, včetně nejrychlejších a nejbezpečnějších cest z města. Znát alternativní trasy a mít plán “B” je zásadní.

Nezbytné Dovednosti

Získání a filtrace vody: Naučte se, jak v městském prostředí nalézt skryté zdroje vody, jako jsou střešní nádrže nebo podzemní vodní toky, a jak vodu filtrovat a desinfikovat pomocí běžně dostupných nástrojů.

Urban Foraging: Získání potravin ve městě může znamenat znalost, kde najít jedlé rostliny, jak bezpečně lovit městskou faunu, nebo jak využít zbytky ze supermarketů a restaurací.

Úkryt a teplotní regulace: Dovednosti vytváření úkrytu z městských materiálů mohou být životně důležité, stejně jako znalosti o tom, jak udržet teplotní komfort v extrémních podmínkách.

Klíčové Vybavení

Evakuační zavazadlo: Kupte, nebo si sestavte evakuační zavazadlo s nezbytnými předměty pro přežití, včetně vody, potravin, první pomoci, multifunkčního nástroje, ručního rádia a dalších osobních potřeb.

Komunikační prostředky: Mít plán na komunikaci během výpadku elektrické energie je klíčové. Satelitní telefony, ruční rádia nebo dokonce jednoduché signální zrcadlo mohou zachránit život.

Mentální Připravenost

Stres a krizové řízení: Rozvoj dovedností v oblasti řízení stresu a zachování chladné hlavy v krizových situacích může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem při přežití.

Adaptabilita: Být schopen rychle se přizpůsobit novým informacím a změněným podmínkám je neocenitelnou dovedností pro městského survivora.

Být městským survivorem znamená být připraven, informovaný a schopný adaptovat se na rychle se měnící situace. S těmito dovednostmi a znalostmi můžete zvýšit své šance na přežití ve městě během krize a chránit sebe i své blízké. Pamatujte, že klíčem je příprava dříve, než nastane krizová situace.

Základy Přežití v Přírodě

Příroda nabízí krásu a útočiště, ale také může představovat nebezpečí pro ty, kteří na ni nejsou řádně připraveni. Tato kapitola poskytne začátečníkům základní znalosti a dovednosti potřebné k přežití v divočině. Od zajištění základních potřeb jako jsou voda, potrava, a úkryt, po orientaci a první pomoc – zde najdete vše potřebné k tomu, abyste se mohli bezpečně vydat do přírody.

Pochopení Přírodního Prostředí

Respektování přírody: Prvním krokem k přežití v divočině je pochopení a respektování přírodního prostředí. Znalost místní fauny a flóry, povětrnostních podmínek a potenciálních nebezpečí je zásadní.

Zajištění Vody

Hledání zdrojů vody: Voda je základem přežití. Naučte se, jak nalézt zdroje vody v přírodě, od potoků a řek až po sběr dešťové vody.

Čištění vody: Zjistěte, jakými metodami můžete vodu filtrovat a dezinfikovat, aby byla bezpečná k pití, včetně převaření, chemické dezinfekce nebo použití filtračních systémů.

Zajištění Potravy

Jedlé rostliny a hmyz: Základy identifikace jedlých rostlin a hmyzu mohou znamenat rozdíl mezi hladem a udržením síly.

Lov a pasti: Základní techniky lovu a stavění pastí pro malé zvířata jako způsob získání potravy.

Vytvoření Úkrytu

Volba místa: Naučte se, jak vybrat vhodné místo pro tábor, které bude chráněno před počasím a potenciálním nebezpečím.

Stavba úkrytu: Postupy pro stavbu účinných přístřešků z materiálů nalezených v přírodě, od jednoduchých lean-to přístřešků po izolované úkryty.

Orientace a Navigace

Základy orientace: Základní principy používání kompasu a mapy, stejně jako orientace podle přírodních znaků a hvězd, pro navigaci v neznámém prostředí.

První Pomoc a Bezpečnost

Základy první pomoci: Naučte se, jak řešit běžné úrazy a zdravotní problémy v divočině, včetně zlomenin, řezných ran a podchlazení.

Plán na nouzové situace: Připravte si nouzový plán, včetně signálů pro přivolání pomoci.

Psychologická Připravenost

Mentální odolnost: Rozvoj odolnosti a schopnosti zůstat klidný a soustředěný v náročných situacích je klíčový pro přežití.

Přežití v přírodě vyžaduje řadu dovedností a předem připravenou mysl. Vždy však pamatujte na to, že nejlepší strategií je vyhnout se nebezpečným situacím díky pečlivému plánování a přípravě.

Co S Sebou na Cestu do Neznáma

Příprava na neočekávané situace je základem pro každého, kdo chce zvýšit své šance na přežití v případě krizových situací. Správně sestavené evakuační zavazadlo může být rozhodující pro vaše přežití během prvních kritických hodin a dnů. Zde je detailní průvodce obsahem evakuačního zavazadla, které nabízíme, a vysvětlením, proč jsou jednotlivé předměty nezbytné.

Batoh: Váš Základní Kámen

 • Taktický batoh 40L: Ideální velikost pro nošení všech nezbytných věcí, aniž by vás příliš zatěžoval. Jeho odolnost a prostornost z něj činí perfektní volbu pro každého survivora.

Zajištění Základních Potřeb

 • Jídlo (MRE, 3ks): Zajišťuje dostatečnou výživu na minimálně 72 hodin. Tyto samostatně balené porce jsou navrženy tak, aby vydržely extrémní podmínky a poskytovaly potřebnou energii.
 • Voda (3ks balené po 2l): Hydratace je klíčová pro přežití. Balená voda zajišťuje, že máte okamžitý přístup k pitné vodě.
 • Skládací kanystr na dezinfekci vody (3l): Umožňuje bezpečné sběr a dezinfekci většího množství vody v případě, že jste nuceni opustit bezpečí a hledat nové zdroje vody.

Orientace a Navigace

 • Kompas: Neocenitelný nástroj pro navigaci, zvláště pokud se ocitnete mimo dosah GPS signálu.

Ochrana a Úkryt

 • Plachta (Celta 3×2 metry): Univerzální přístřešek proti nepříznivému počasí nebo jako dodatečná izolace.
 • Nouzová plachta na přikrytí (Heatshield Thermal Blanket): Poskytuje dodatečnou tepelnou izolaci a ochranu proti chladu.

Nástroje a Bezpečnost

 • Zavírací nůž a plastový omyvatelný příbor: Základní nástroje pro stravování a případné použití v nouzových situacích.
 • Voděodolné zápalky a chemický ohřívač: Zajištění tepla a možnost rozdělání ohně pro vaření nebo ohřev.
 • Lano (15m paracord): Mnohostranně využitelné pro stavbu úkrytů, pastí nebo jako záchranné lano.

Komunikace a Orientace

 • FM/AM Rádio: Umožňuje zůstat v kontaktu se světem a sledovat důležité informace a varování.
 • Nouzová píšťalka a signalizační nouzové zrcátko: Prostředky pro signalizaci a volání o pomoc.

Zdraví a Hygiena

 • První pomoc a ochranné vybavení: Základní lékárnička, jednorázové rukavice a roušky chrání před infekcemi a zraněními.
 • Tablety na čištění vody: Zásadní pro dezinfekci vody z neznámých zdrojů.

Doplňkové Předměty

 • Čelovka a náhradní baterie: Zajišťuje osvětlení v noci nebo v temných prostředích.
 • Nepromokavý obal na dokumenty: Chrání důležité dokumenty před poškozením vodou.

Vzdělávání a Příprava

 • Tabulky s návodem: Poskytují důležité informace o chování v případě ohrožení a základy první pomoci.

Každý předmět v tomto zavazadle byl pečlivě vybrán, aby poskytoval maximální podporu a efektivitu při minimální váze a objemu. Připravenost na nečekané situace znamená mít při sobě správné nástroje a vědět, jak je použít. S tímto evakuačním zavazadlem jste na dobré cestě k zajištění vaší bezpečnosti a pohody, ať už se vydáte kamkoliv.

Nejen Přežít, ale Žít

Výzvy, kterým můžeme v životě čelit, jsou nevyzpytatelné. Ať už se ocitneme v krizové situaci způsobené přírodními katastrofami, válkou, technickými haváriemi nebo sociálními nepokoji, základní dovednosti a znalosti o přežití se mohou ukázat jako neocenitelné. Tato kapitola není jen shrnutím toho, co bychom měli vzít s sebou na cestu do neznáma, ale také připomínkou, že příprava na přežití znamená mnohem více než jen přečkat těžké časy.

Přežití jako Filozofie

Přežití není jen o fyzické připravenosti nebo správném vybavení. Je to také mindset, životní filozofie, která zahrnuje schopnost adaptace, odolnosti a nezlomné vůle překonat překážky. Vzdělávání v dovednostech přežití nám poskytuje nejen prostředky, jak se bránit proti hrozbám, ale také posiluje naši vnitřní sílu, sebevědomí a schopnost čelit výzvám.

Význam Celostní Přípravy

Celostní přístup k přípravě na přežití zahrnuje fyzickou kondici, psychickou odolnost a praktické dovednosti. Je to neustálý proces učení, zkoušení a zdokonalování, který by měl být součástí našeho každodenního života. Příprava na možné krizové situace nám dává jistotu, že dokážeme ochránit sebe a své blízké.

Budování Komunity

Přežití je také o budování a udržování komunity. Ve chvílích, kdy se svět zdá být proti nám, je spojení s ostatními, sdílení dovedností, zkušeností a podpory, to, co nás udržuje v pohybu vpřed. Spolupráce a vzájemná pomoc jsou klíčové pro překonání krizí.

Učení se z Přírody

Příroda nás učí, jak být součástí něčeho většího a jak respektovat síly, které jsou mimo naši kontrolu. Vzdělávání se v přežití nás učí, jak čerpat z přírodních zdrojů, aniž bychom je poškozovali, a jak žít v harmonii s okolním světem.

Důležitost Neustálého Učení

Vzdělávání v dovednostech přežití je nekonečný proces. Existuje neustále něco nového k naučení, ať už jde o staré techniky nebo nové inovace. Udržování zvědavosti a ochoty učit se je zásadní pro zůstání připraveným.

Zdroje pro Rozšíření Znalostí a Dovedností

 • Kurzy přežití: Mnoho organizací a škol nabízí kurzy přežití, které pokrývají širokou škálu dovedností, od první pomoci po orientaci v terénu.
 • Knihy a průvodce: Existuje mnoho vynikajících knih a průvodců, které poskytují hluboké znalosti o různých aspektech přežití.
 • Online zdroje: Internet je plný užitečných zdrojů, včetně videí, blogů a článků zaměřených na přežití.

Přežití znamená více než jen přečkat. Je to o životě s vědomím, připraveností a respektem k životním výzvám. Vzdělávání v dovednostech přežití je investicí do vaší budoucnosti a bezpečnosti, která vás naučí nejen, jak přežít, ale jak skutečně žít.